Adatvédelmi nyilatkozat

Személyes adatok védelme

 • A MILE Kft., a részére bármely formában és úton tudomására hozott adatot és információt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint, a tudomásra hozás céljának vagy feltehető céljának figyelembevételével kezeli és használja fel.
 • A MILE Kft. a részére bármely módon megküldött adatot, mint a jelen adatvédelmi szabályzat szerinti felhasználható adatnak minősíti és ezen elvek szerint kezeli.
 • Ön a MILE Kft. tudomására hozott adat felhasználását és kezelését a MILE Kft. részére küldött írásbeli (e-mail, fax) nyilatkozattal korlátozhatja vagy megtilthatja, illetve jogában áll tájékoztatást kérni az Önre vonatkozó adatok kezelésének tényéről és minőségéről, továbbá kérni az adatok tényszerű módosítását. A MILE Kft. az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt üzleti titokként kezel. A MILE Kft. a tudomására hozott és általa jogszerűen felhasznált és kezelt adatok vonatkozásában illetőleg az adatok felhasználásának és kezelésének korlátozásából vagy megtiltásából eredően a kártérítési felelősségét kizárja.

Elérhetőség adatvédelmi ügyben

 • Kérjük, hogy az adatai felhasználásával összefüggésben tett nyilatkozatait a következő elérhetőségeken terjessze elő. A MILE Kft. a lehető legrövidebb időn belül intézkedik, hogy adatai az Ön szándékának megfelelően kerüljenek a továbbiakban kezelésre és felhasználásra.

  Adatvédelmi munkatárs: Nagy Lajos
  Elektronikus levélcím: nagy.lajos@mile-kft.hu
  Telefon: 06 20 480-2514
  Fax: 06 1 431-9817
  Levelezési cím: 1104 Budapest, Mádi utca 52.