SIEM3RQ3018-1AB00

3RQ3018-1AB00

Nettó ár / db
7 668 Ft + ÁFA
+
SIEM3RS1705-1FD00

3RS1705-1FD00

Nettó ár / db
63 415 Ft + ÁFA
+
SCHNA9E16066

ACTI9 iRTB időrelé, 2P, Uc 24-240 VAC, 24VDC

Nettó ár / db
14 511 Ft + ÁFA
+
SCHNA9E16067

ACTI9 iRTC időrelé, 2P, Uc 24-240 VAC, 24VDC

Nettó ár / db
14 511 Ft + ÁFA
+
SCHNA9E16069

ACTI9 iRTL időrelé, 2P, Uc 24-240 VAC, 24VDC

Nettó ár / db
14 567 Ft + ÁFA
+
ELKOCRM-93H/230V

CRM-93H/230V

Nettó ár / db
11 006 Ft + ÁFA
+
FIND87020240

Dugaszolható időrelé multifunkciós 0,05s-6h 1-v 24-240VAC 24-48VDC 87.02.0.240.0000 FINDER

Nettó ár / db
24 858 Ft + ÁFA
+
OMROH3DK-S2

H3DK-S2 AC/DC24-240 multi időr (H3DE)

Nettó ár / db
9 818 Ft + ÁFA
+
MOEL110405

Időrelé sorolható multifunkciós ZRER/W EATON

Nettó ár / db
26 670 Ft + ÁFA
+
FIND820102400000

Sorolható időrelé 0,05s-10h 1-v 24-240VAC 24-48VDC 82.01.0.240.0000 FINDER

Nettó ár / db
9 106 Ft + ÁFA
+
SCHNA9E16065

Sorolható időrelé 0,1s-100h 1-v 24-240VAC 24VDC iRTA Schneider

Nettó ár / db
11 960 Ft + ÁFA
+
SCHNA9E16068

Sorolható időrelé 0,1s-100h 1-v 24-240VAC 24VDC iRTH Schneider

Nettó ár / db
14 511 Ft + ÁFA
+