SIEM3RQ3018-1AB00

3RQ3018-1AB00

Nettó ár / db
7 428 Ft + ÁFA
+
SIEM3RS1705-1FD00

3RS1705-1FD00

Nettó ár / db
61 433 Ft + ÁFA
+
ELKOCRM-81JZR

CRM-81J/230 ZR 6-60s meghúz késl.230VAC

Nettó ár / db
8 305 Ft + ÁFA
+
ELKOCRM-93H/230V

CRM-93H/230V

Nettó ár / db
10 481 Ft + ÁFA
+
FIND87020240

Dugaszolható időrelé multifunkciós 0,05s-6h 1-v 24-240VAC 24-48VDC 87.02.0.240.0000 FINDER

Nettó ár / db
23 903 Ft + ÁFA
+
OMROH3DK-S2

H3DK-S2 AC/DC24-240 multi időr (H3DE)

Nettó ár / db
9 818 Ft + ÁFA
+
MOEL110405

Időrelé sorolható multifunkciós ZRER/W EATON

Nettó ár / db
25 731 Ft + ÁFA
+
FIND820102400000

Sorolható időrelé 0,05s-10h 1-v 24-240VAC 24-48VDC 82.01.0.240.0000 FINDER

Nettó ár / db
8 756 Ft + ÁFA
+
SCHNA9E16065

Sorolható időrelé 0,1s-100h 1-v 24-240VAC 24VDC iRTA Schneider

Nettó ár / db
11 501 Ft + ÁFA
+
SCHNA9E16068

Sorolható időrelé 0,1s-100h 1-v 24-240VAC 24VDC iRTH Schneider

Nettó ár / db
13 954 Ft + ÁFA
+
SCHNA9E16070

Sorolható időrelé 0,1s-100h 1-v 24-240VAC 24VDC iRTMF Schneider

Nettó ár / db
15 243 Ft + ÁFA
+
SCHNRE17RBMU

Sorolható időrelé 0,1s-100h 1-v 24-240VAC 24VDC Zelio Schneider

Nettó ár / db
10 612 Ft + ÁFA
+