SIEM3RQ3018-1AB00

3RQ3018-1AB00

Nettó ár / db
7 668 Ft + ÁFA
+
SIEM3RS1705-1FD00

3RS1705-1FD00

Nettó ár / db
63 415 Ft + ÁFA
+
SCHNA9E16066

ACTI9 iRTB időrelé, 2P, Uc 24-240 VAC, 24VDC

Nettó ár / db
14 511 Ft + ÁFA
+
SCHNA9E16067

ACTI9 iRTC időrelé, 2P, Uc 24-240 VAC, 24VDC

Nettó ár / db
14 511 Ft + ÁFA
+
SCHNA9E16069

ACTI9 iRTL időrelé, 2P, Uc 24-240 VAC, 24VDC

Nettó ár / db
14 567 Ft + ÁFA
+
OMROH3CR-A8 AC100-240

Beépíthető időrelé 4-funkciós 0,05s-300h 2-v 100-240VAC H3CR-A8 AC100-240/DC100-125 OMI OMRON

Nettó ár / db
18 546 Ft + ÁFA
+
OMROH3CR-A8 AC24-48/D

Beépíthető időrelé 4-funkciós 0,05s-300h 2-v 24-48VAC 12-48VDC H3CR-A8 AC24-48/DC12-48 OMI OMRON

Nettó ár / db
18 546 Ft + ÁFA
+
OMROH3CR-A AC24-48/DC

Beépíthető időrelé 6-funkciós 0,05s-300h 2-v 24-48VAC 12-48VDC H3CR-A AC24-48/DC12-48 OMI OMRON

Nettó ár / db
18 546 Ft + ÁFA
+
OMROH3CR-AP AC24-48/D

Beépíthető időrelé 6-funkciós 0,05s-300h 2-v 24-48VAC 12-48VDC H3CR-AP AC24-48/DC12-48 OMI OMRON

Nettó ár / db
18 546 Ft + ÁFA
+
OMROH3CR-A AC100-240/

Beépíthető időrelé 6-funkciós 0,05s-300h 2-v 100-240VAC H3CR-A AC100-240/DC100-125 OMI OMRON

Nettó ár / db
17 710 Ft + ÁFA
+
OMROH3CA-A

Beépíthető időrelé 8-funkciós 0,1s-10h 1-v 24-240VAC 12-240VDC H3CA-A OMRON

Nettó ár / db
47 718 Ft + ÁFA
+
PANAPM4HA-H-AC240VW

Beépíthető időrelé 8-funkciós 1s-500h 2-v 100-240VAC Panasonic

Nettó ár / db
12 089 Ft + ÁFA
+