SIEM3RQ3018-1AB00

3RQ3018-1AB00

Nettó ár / db
8 056 Ft + ÁFA
+
SIEM3RS1705-1FD00

3RS1705-1FD00

Nettó ár / db
63 415 Ft + ÁFA
+
SCHNA9E16066

ACTI9 iRTB időrelé, 2P, Uc 24-240 VAC, 24VDC

Nettó ár / db
15 092 Ft + ÁFA
+
SCHNA9E16067

ACTI9 iRTC időrelé, 2P, Uc 24-240 VAC, 24VDC

Nettó ár / db
15 092 Ft + ÁFA
+
SCHNA9E16069

ACTI9 iRTL időrelé, 2P, Uc 24-240 VAC, 24VDC

Nettó ár / db
15 147 Ft + ÁFA
+
SCHNRE17RLMU

ASSZIMMETRIKUS ÜTEMEZORELÉ RE17RLMU

Nettó ár / db
12 363 Ft + ÁFA
+
SCHNRE48ACV12MW

ASZIM.üTEM.IDőRELé 24-230VAC

Nettó ár / db
24 489 Ft + ÁFA
+
OMROH3CR-A8 AC100-240

Beépíthető időrelé 4-funkciós 0,05s-300h 2-v 100-240VAC H3CR-A8 AC100-240/DC100-125 OMI OMRON

Nettó ár / db
19 723 Ft + ÁFA
+
OMROH3CR-A8 AC24-48/D

Beépíthető időrelé 4-funkciós 0,05s-300h 2-v 24-48VAC 12-48VDC H3CR-A8 AC24-48/DC12-48 OMI OMRON

Nettó ár / db
19 723 Ft + ÁFA
+
OMROH3CR-A AC24-48/DC

Beépíthető időrelé 6-funkciós 0,05s-300h 2-v 24-48VAC 12-48VDC H3CR-A AC24-48/DC12-48 OMI OMRON

Nettó ár / db
19 723 Ft + ÁFA
+
OMROH3CR-AP AC24-48/D

Beépíthető időrelé 6-funkciós 0,05s-300h 2-v 24-48VAC 12-48VDC H3CR-AP AC24-48/DC12-48 OMI OMRON

Nettó ár / db
19 723 Ft + ÁFA
+
OMROH3CR-A AC100-240/

Beépíthető időrelé 6-funkciós 0,05s-300h 2-v 100-240VAC H3CR-A AC100-240/DC100-125 OMI OMRON

Nettó ár / db
18 832 Ft + ÁFA
+