SCHNHMIBMPHI74D4801

Box PC Perf. HDD DC Win 8.1 4 slots

Nettó ár / db
2 336 585 Ft + ÁFA
+
SCHNHMIBMPHI74D2801

Doboz PC Perf. HDD DC Win 8.1 2 slots

Nettó ár / db
2 683 588 Ft + ÁFA
+
SCHNHMIBMPSI74D2801

Doboz PC Perf. SSD DC Win 8.1 2 slots

Nettó ár / db
2 532 975 Ft + ÁFA
+
SCHNHMIBMUCI29D2W01

Doboz PC Universal CFast DC WES 2 slots

Nettó ár / db
1 692 508 Ft + ÁFA
+
SCHNHMIBMUHI29D4801

doboz PC Universal HDD DC Win 8.14 slots

Nettó ár / db
1 787 200 Ft + ÁFA
+
SCHNHMIBMUSI29D2801

Doboz PC Universal SSD DC Win 8.12 slots

Nettó ár / db
1 910 406 Ft + ÁFA
+
SCHNHMIBMUSI29D4801

Doboz PC Universal SSD DC Win 8.14 slots

Nettó ár / db
1 810 414 Ft + ÁFA
+
SCHNHMIBSOCND1E01

Ipari PC S-BOKSZ Half size CF 2GRAM

Nettó ár / db
503 656 Ft + ÁFA
+
SCHNHMIRSPHXA6701

Ipari Rack PC 4GRAM HDD 3.1GHz QuadCore Win7 64bit

Nettó ár / db
1 640 651 Ft + ÁFA
+
SCHNHMIRSUH3A3701

Ipari Rack PC 4GRAM HDD 3.3GHz Win7 64bit

Nettó ár / db
1 370 123 Ft + ÁFA
+
SCHNHMIRSPFXR6702

Ipari Rack PC 4GRAM SSD 3.1GHz QuadCore Win7 64bit

Nettó ár / db
1 991 309 Ft + ÁFA
+
SCHNHMIRSPFXA6701

Ipari Rack PC 4GRAM SSD 3.1GHz QuadCore Win7 64bit

Nettó ár / db
1 668 322 Ft + ÁFA
+