SCHNSR3XT101JD

10 I/O 12VDC vezérlő modul bővítő

Nettó ár / db
31 747 Ft + ÁFA
+
SCHNABS7SA2M

10mm 24 to 240VAC 0.5A Solid State relés

Nettó ár / db
10 281 Ft + ÁFA
+
SCHNSR3XT141JD

14 I/O 12VDC vezérlő modul bővítő

Nettó ár / db
31 747 Ft + ÁFA
+
SCHNSR2E201B

20 I/O, relés, 24VAC

Nettó ár / db
76 423 Ft + ÁFA
+
SCHNSR2E201BD

20 I/O,6 analóg bemenet,relés,óra, 24VDC

Nettó ár / db
76 052 Ft + ÁFA
+
SCHNSR3B261JD

26 I/O 12VDC vezérlő modul

Nettó ár / db
107 417 Ft + ÁFA
+
SCHNSR3XT61JD

6 I/O 12VDC vezérlő modul bővítő

Nettó ár / db
31 747 Ft + ÁFA
+
SCHNABS7SC2E

ABS7SC2E Telefast stat.dug.kimeneti relé

Nettó ár / db
26 435 Ft + ÁFA
+
SCHNABS7EA3F5

Bemenet relés 110/130 VAC 50 Hz-12 mm

Nettó ár / db
13 470 Ft + ÁFA
+
SCHNABS7EA3M5

Bemenet relés 230/240 VAC 50 Hz-12 mm

Nettó ár / db
12 878 Ft + ÁFA
+
SCHNABS7EC3B2

Bemenet relés 24 VDC type 2-12 mm

Nettó ár / db
13 522 Ft + ÁFA
+
SCHNABS7EA3E5

Bemenet relés 48 VAC 50 Hz-12 mm

Nettó ár / db
12 486 Ft + ÁFA
+