SCHNDF2FA100

22x58, 100A-os betét DF2FA100

Nettó ár / db
1 591 Ft + ÁFA
+
SCHNDF2EA10

aM Biztosítóbetét 14x51 10A

Nettó ár / db
770 Ft + ÁFA
+
SCHNDF2EA16

aM Biztosítóbetét 14x51 16A

Nettó ár / db
770 Ft + ÁFA
+
SCHNDF2FA32

aM Biztosítóbetét 22x58 32A

Nettó ár / db
1 591 Ft + ÁFA
+
SCHNDF2FA40

aM Biztosítóbetét 22x58 40A

Nettó ár / db
1 591 Ft + ÁFA
+
SCHNDF2EA50

aM olvadóbetét 50A, 14x51 DF2EA50

Nettó ár / db
749 Ft + ÁFA
+
SCHNDF3FA80

Bizt.betét kiolvadásjelzős 80A 22x58

Nettó ár / db
4 644 Ft + ÁFA
+
SCHNDF2CA25

BIZT.BETÉT10*38/25A AM 10DB

Nettó ár / db
630 Ft + ÁFA
+
SCHNDF2EA32

BIZT.BETÉT14*51/32A AM 500V

Nettó ár / db
770 Ft + ÁFA
+
SCHNDF2BA1000

Biztosító betét 10A 380VAC

Nettó ár / db
501 Ft + ÁFA
+
SCHNDF3FA10

Biztosító betét 10A 660V AC

Nettó ár / db
4 644 Ft + ÁFA
+
MSCHA214613J

BIZTOSITÓ BETÉT 10A 8,5*31,5 G

Nettó ár / db
130 Ft + ÁFA
+