PHOE421016

AKG 4 BU

Nettó ár / db
220 Ft + ÁFA
+
PHOE421029

AKG 4 GNYE

Nettó ár / db
220 Ft + ÁFA
+
WEID0697180000

AKZ 2.5 BL

Nettó ár / db
493 Ft + ÁFA
+
WEID0340460000

AKZ1,5 0340460000

Nettó ár / db
600 Ft + ÁFA
+
WEID0294360000

AKZ4 Sorkapocs TS 15

Nettó ár / db
497 Ft + ÁFA
+
SCHNNSYTRV102

Átkötőkapocs cs. 1x1 csat. 10mm2 57A

Nettó ár / db
550 Ft + ÁFA
+
SCHNNSYTRV102BL

Átkötőkapocs cs. 1x1 csat. 10mm2 57A kék

Nettó ár / db
636 Ft + ÁFA
+
SCHNNSYTRV162

Átkötőkapocs cs. 1x1 csat. 16mm2 76A

Nettó ár / db
670 Ft + ÁFA
+
SCHNNSYTRV162BL

Átkötőkapocs cs. 1x1 csat. 16mm2 76A kék

Nettó ár / db
708 Ft + ÁFA
+
SCHNNSYTRV26T

Átkötőkapocs cs. 1x1 csat. 2,5mm2 20A 3 emeletes

Nettó ár / db
1 398 Ft + ÁFA
+
SCHNNSYTRV352BL

Átkötőkapocs cs. 1x1 csat. 35mm2 125A kék

Nettó ár / db
1 603 Ft + ÁFA
+
SCHNNSYTRV42

Átkötőkapocs cs. 1x1 csat. 4mm2 32A

Nettó ár / db
290 Ft + ÁFA
+