SCHNLV432640

110–130V AC 50/60Hz MT400/630 motormechanizmus modul

Nettó ár / db
291 917 Ft + ÁFA
+
SCHNLV429439

110–130V DC MT100/160 motor SDE adapterrel

Nettó ár / db
217 351 Ft + ÁFA
+
SCHNLV432645

110–130V DC MT400/630 motormechanizmus modul

Nettó ár / db
291 917 Ft + ÁFA
+
SCHNLV429437

24-30V DC MT100/160 motor SDE adapterrel

Nettó ár / db
110 023 Ft + ÁFA
+
SCHNLV429436

24-30V DC MT100/160 motor SDE adapterrel

Nettó ár / db
179 774 Ft + ÁFA
+
SCHNLV432643

24-30V DC MT400/630 motormech.modul

Nettó ár / db
291 917 Ft + ÁFA
+
SCHNLV432646

250 V DC MT400/630 motormechanizmus modul

Nettó ár / db
292 984 Ft + ÁFA
+
SCHNLV429440

250V DC MT100/160 motor SDE adapterrel

Nettó ár / db
113 942 Ft + ÁFA
+
SCHNLV432647

440–480V AC 60Hz MT400/630 motormechanizmus modul

Nettó ár / db
374 374 Ft + ÁFA
+
SCHNLV432639

48–60V AC 50/60Hz MT400/630 motormechanizmus modul

Nettó ár / db
291 917 Ft + ÁFA
+
SCHNLV429438

48–60V DC MT100/160 motor SDE adapterrel

Nettó ár / db
110 023 Ft + ÁFA
+
SCHNLV432644

48–60V DC MT400/630 motormechanizmus modul

Nettó ár / db
291 917 Ft + ÁFA
+