Alakmozgató motor:
TOPP-C20B
TOPP-C20G
TOPP-C20W
TOPP-C30W

Ablakmozgató motor láncos 300N 240/380 mm löket v=27 mm/sec IP30 fehér TOPP-C30W

Bruttó ár / db
46 012 Ft
TOPP-C30B

Ablakmozgató motor láncos 300N 240/380 mm löket v=27 mm/sec IP30 fekete TOPP-C30B

Bruttó ár / db
46 012 Ft
TOPP-C30G

Ablakmozgató motor láncos 300N 240/380 mm löket v=27 mm/sec IP30 szürke TOPP-C30G

Bruttó ár / db
46 012 Ft
TOPP-C40W

Ablakmozgató motor láncos, 400N, 500 mm lökettávolság, v=18,5 mm/sec fehér TOPP-C40W

Bruttó ár / db
92 216 Ft
TOPP-C40B

Ablakmozgató motor láncos, 400N, 500 mm lökettávolság, v=18,5 mm/sec fekete TOPP-C40B

Bruttó ár / db
92 216 Ft
TOPP-C40S

Ablakmozgató motor láncos, 400N, 500 mm lökettávolság, v=18,5 mm/sec szürke TOPP-C40S

Bruttó ár / db
92 216 Ft