SIEMGLB361.1E

Siemens Zsalumozgató 10Nm 150s 230V AC 0…10V IP54

Nettó ár / db
57 178 Ft + ÁFA
+
SIEMGLB346.1E

Siemens Zsalumozgató 10Nm 150s 230V AC nyit-zár 3-pontos 2x végáll.kapcs. IP54

Nettó ár / db
35 420 Ft + ÁFA
+
SIEMGLB341.1E

Siemens Zsalumozgató 10Nm 150s 230V AC nyit-zár 3-pontos IP54

Nettó ár / db
29 898 Ft + ÁFA
+
SIEMGLB166.1E

Siemens Zsalumozgató 10Nm 150s 24V AC/DC 0…10V 2x végáll.kapcs. IP54

Nettó ár / db
53 702 Ft + ÁFA
+
SIEMGLB161.1E

Siemens Zsalumozgató 10Nm 150s 24V AC/DC 0…10V IP54

Nettó ár / db
47 597 Ft + ÁFA
+
SIEMGLB146.1E

Siemens Zsalumozgató 10Nm 150s 24V AC/DC nyit-zár 3-pontos 2x végáll.kapcs. pot.méter IP54

Nettó ár / db
35 420 Ft + ÁFA
+
SIEMGLB141.1E

Siemens Zsalumozgató 10Nm 150s 24V AC/DC nyit-zár 3-pontos IP54

Nettó ár / db
29 898 Ft + ÁFA
+
SIEMGLB142.1E

Siemens Zsalumozgató 10Nm 150s 24V AC/DC nyit-zár 3-pontos pot.méter IP54

Nettó ár / db
43 241 Ft + ÁFA
+
SIEMGEB336.1E

Siemens Zsalumozgató 15Nm 150s 230V AC 3-pontos 2x végáll.kapcs. IP54

Nettó ár / db
46 145 Ft + ÁFA
+
SIEMGEB331.1E

Siemens Zsalumozgató 15Nm 150s 230V AC 3-pontos IP54

Nettó ár / db
39 182 Ft + ÁFA
+
SIEMGEB166.1E

Siemens Zsalumozgató 15Nm 150s 24V AC 0…10V 2x végáll.kapcs. IP54

Nettó ár / db
63 855 Ft + ÁFA
+
SIEMGEB161.1E

Siemens Zsalumozgató 15Nm 150s 24V AC 0…10V IP54

Nettó ár / db
57 178 Ft + ÁFA
+