SCHN21095

40 db (20 PÁR) fésűs gyüjtősín véglezáró 3P+N 21095

Bruttó ár / db
3 870 Ft
SCHNA9XPT920

A9 20 db gyűjtősín tüske takarósapka

Bruttó ár / db
4 477 Ft
SCHNA9XPH306

A9 Darabolható gyűjtősín 100A, 3P, 6M A9XPH306

Bruttó ár / db
5 798 Ft
SCHNA9XPH518

ACTI9 Darabolható gyűjtősín, 100A, 3P-N, 18M

Bruttó ár / db
19 698 Ft
SCHNR9XFC04

Betápkapocs villás (4db) 25mm2 LinergyFH Resi9 XF Schneider

Bruttó ár / cs
2 508 Ft
SCHNNSYCNT20
SCHNNSYCNT40
SCHNAZ5CE025
SCHNDZ5CE007
SCHNDZ5CEB007
SCHNAZ5CE007

Érvéghüvely szigetelt 0,75mm2/8mm kék NFC 5x200db adagolóban Linergy TR Schneider

Bruttó ár / db
8,38 Ft