WEID9037520000

Érvéghüvely H2,5/27D ZH BL

Nettó ár / db
26 Ft + ÁFA
+
WEID9004780000

Érvéghüvely szigetelt iker 2x 0.5mm2 14mm fehér H0,5/14D ZH W SV Weidmüller

Nettó ár / db
9 Ft + ÁFA
+
WEID9037200000

Érvéghüvely szigetelt iker 2x 0.5mm2 14mm narancs H0,5/14 ZH OR Weidmüller

Nettó ár / db
11 Ft + ÁFA
+
WEID9004440000

Érvéghüvely szigetelt iker 2x 0.5mm2 15mm narancs H0,5/14 ZH OR SV Weidmüller

Nettó ár / db
9 Ft + ÁFA
+
WEID9037210000

Érvéghüvely szigetelt iker 2x 0.5mm2 5mm narancs H0,5/16 ZH OR Weidmüller

Nettó ár / db
14 Ft + ÁFA
+
TRACE20I

Érvéghüvely szigetelt iker 2x 0.5mm2 8mm fehér ónozott réz E20I TRACON

Nettó ár / db
18 Ft + ÁFA
+
HAUP270778

Érvéghüvely szigetelt iker 2x 0.5mm2 8mm fehér réz 270778 Haupa

Nettó ár / db
9 Ft + ÁFA
+
TRACE50IH

Érvéghüvely szigetelt iker 2x 0.75mm2 10mm szürke ónozott réz E50IH TRACON

Nettó ár / db
21 Ft + ÁFA
+
HAUP270782

Érvéghüvely szigetelt iker 2x 0.75mm2 10mm szürke réz 270782 Haupa

Nettó ár / db
12 Ft + ÁFA
+
WEID9018520000

Érvéghüvely szigetelt iker 2x 0.75mm2 14mm szürke H0,75/14D ZH GR SV Weidmüller

Nettó ár / db
9 Ft + ÁFA
+
WEID9018510000

Érvéghüvely szigetelt iker 2x 0.75mm2 15mm fehér H0,75/14 ZH W SV Weidmüller

Nettó ár / db
9 Ft + ÁFA
+
WEID9037230000

Érvéghüvely szigetelt iker 2x 0.75mm2 15mm fehér H0,75/14 ZH W Weidmüller

Nettó ár / db
11 Ft + ÁFA
+