SCHNALB45527

ALTIRA 225 mm bura narancs

Nettó ár / db
413 Ft + ÁFA
+
SCHNALB45525

ALTIRA 225 mm bura piros

Nettó ár / db
413 Ft + ÁFA
+
SCHNALB45528

ALTIRA 225 mm bura színtelen

Nettó ár / db
413 Ft + ÁFA
+
SCHNALB45526

ALTIRA 225 mm bura zöld

Nettó ár / db
413 Ft + ÁFA
+
SCHNALB45520

ALTIRA Alapszerelvény 2x225 mm burához

Nettó ár / db
3 192 Ft + ÁFA
+
SCHNALB45547

ALTIRA Bura narancs lámpa nélkül

Nettó ár / db
3 650 Ft + ÁFA
+
SCHNALB45545

ALTIRA Bura piros lámpa nélkül

Nettó ár / db
3 650 Ft + ÁFA
+
SCHNALB45548

ALTIRA Bura színtelen lámpa nélkül

Nettó ár / db
3 650 Ft + ÁFA
+
SCHNALB45546

ALTIRA Bura zöld lámpa nélkül

Nettó ár / db
3 650 Ft + ÁFA
+
SCHNALB45530

ALTIRA Jelzőlámpa 12 Vdc neon

Nettó ár / db
5 938 Ft + ÁFA
+
SCHNALB45532

ALTIRA Jelzőlámpa 230 Vac neon

Nettó ár / db
4 794 Ft + ÁFA
+
SCHNALB45531

ALTIRA Jelzőlámpa 24 Vdc neon

Nettó ár / db
7 082 Ft + ÁFA
+