STAH204796

YL5/ISC/T4/R/RF rb hang- és fényjelző, piros, Zóna0

Nettó ár / db
110 990 Ft + ÁFA
+
STAH205250

YL60/C/D50/A/EU rb hang- és fényjelző, sárga, Zóna1

Nettó ár / db
363 880 Ft + ÁFA
+
STAH205257

YL60/C/D50/R/EU rb hang- és fényjelző, piros, Zóna1

Nettó ár / db
363 880 Ft + ÁFA
+
STAH205273

YL60/C/N50/A/EU rb hang- és fényjelző, sárga, Zóna1

Nettó ár / db
439 120 Ft + ÁFA
+
STAH205282

YL60/C/N50/R/EU rb hang- és fényjelző, piros, Zóna1

Nettó ár / db
439 120 Ft + ÁFA
+