STAH8118/111-401

Rb kötődoboz 4P 6,3A/750VAC 4mm2 Ex e 85mm-sz 85mm-ma 55mm-mé IP66 műanyag 8118/111-401 R.STAHL

Nettó ár / db
14 949 Ft + ÁFA
+
STAH8118/121-807

Rb kötődoboz 4P 6,3A/750VAC 6mm2 Ex e 115mm-sz 115mm-ma 64mm-mé IP66 műanyag 8118/121-807 R.STAHL

Nettó ár / db
21 802 Ft + ÁFA
+
STAH8102/22-3

Rb kötődoboz 5P 10A/60VAC2,5mm2 Ex i 71mm-sz 116mm-ma 45mm-mé IP66 műanyag 8102/22-31 R.STAHL

Nettó ár / db
14 432 Ft + ÁFA
+
STAH8118/111-503

Rb kötődoboz 5P 6,3A/750VAC 4mm2 Ex e 85mm-sz 85mm-ma 55mm-mé IP66 műanyag 8118/111-503 R.STAHL

Nettó ár / db
16 610 Ft + ÁFA
+
STAH8102/21-3

Rb kötődoboz 5P 6,3A/750VAC2,5mm2 Ex e 71mm-sz 116mm-ma 45mm-mé IP66 műanyag 8102/21-31 R.STAHL

Nettó ár / db
14 432 Ft + ÁFA
+
STAH8118/131-811

Rb kötődoboz 8P 6,3A/750VAC 10mm2 Ex e 145mm-sz 145mm-ma 71mm-mé IP66 8118/131-811 R.STAHL

Nettó ár / db
37 510 Ft + ÁFA
+
STAH8118/131-814

Rb kötődoboz 8P 6,3A/750VAC 10mm2 Ex e 145mm-sz 145mm-ma 71mm-mé IP66 8118/131-814 R.STAHL

Nettó ár / db
36 553 Ft + ÁFA
+
STAH8118/121-805

Rb kötődoboz 8P 6,3A/750VAC 6mm2 Ex e 115mm-sz 115mm-ma 64mm-mé IP66 műanyag 8118/121-805 R.STAHL

Nettó ár / db
20 207 Ft + ÁFA
+
STAH8118/121-806

Rb kötődoboz 8P 6,3A/750VAC 6mm2 Ex e 115mm-sz 115mm-ma 64mm-mé IP66 műanyag 8118/121-806 R.STAHL

Nettó ár / db
21 549 Ft + ÁFA
+
STAH8146/1083-3D

Rb kötődoboz üres 8146/1083-3D-1TS35PE04

Nettó ár / db
96 195 Ft + ÁFA
+
STAH8146/1031-3 265

Rb kötődoboz üres TS-sínnel Ex e 112.5mm-sz 112.5mm-ma 91mm-mé 8146/1031-3D-1TS35PE04 R.STAHL

Nettó ár / db
26 752 Ft + ÁFA
+
STAH8118/122-1.

Rb kötődoboz üres TS-sínnel Ex e 115mm-sz 115mm-ma 64mm-mé IP66 műanyag 8118/122-199 R.STAHL

Nettó ár / db
20 669 Ft + ÁFA
+