PHIL928392220230

Fénycső gyújtó PHILIPS S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT 10000óra

Nettó ár / db
141 Ft + ÁFA
+
PHIL928390720230

Fénycső gyújtó PHILIPS S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT 10000óra

Nettó ár / db
141 Ft + ÁFA
+
TUNG36711

Gyújtó 4-22W UNIVERZÁLIS 110-130V 42865 (fénycső gyújtó)

Nettó ár / db
103 Ft + ÁFA
+
PHIL928391630303

Gyújtó S12 FÉNYCSÖGYÚJTÓ 115-140W 220-240V

Nettó ár / db
620 Ft + ÁFA
+
OSRAST111

Gyújtó ST 111 GRP 4-65W

Nettó ár / db
132 Ft + ÁFA
+
OSRA012803

Gyújtó ST 151 GRP 4-22W SOROS

Nettó ár / db
143 Ft + ÁFA
+
OSRAST171

ST 171 DEOS 30..65W

Nettó ár / db
1 210 Ft + ÁFA
+
OSRAST172

ST 172 DEOS 18..22W SOROS GYÚJTÓ

Nettó ár / db
1 210 Ft + ÁFA
+