PHIL928392220230

Fénycső gyújtó PHILIPS S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT 10000óra

Nettó ár / db
141 Ft + ÁFA
+
PHIL928390720230

Fénycső gyújtó PHILIPS S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT 10000óra

Nettó ár / db
141 Ft + ÁFA
+
OSRA4050300421544

Fénycső Gyújtó ST171 SAFETY/220-240 10XBLI1

Nettó ár / db
1 375 Ft + ÁFA
+
TUNG36711

Gyújtó 4-22W UNIVERZÁLIS 110-130V 42865 (fénycső gyújtó)

Nettó ár / db
103 Ft + ÁFA
+
PHIL928391630303

Gyújtó S12 FÉNYCSÖGYÚJTÓ 115-140W 220-240V

Nettó ár / db
620 Ft + ÁFA
+
OSRAST111

Gyújtó ST 111 GRP 4-65W

Nettó ár / db
132 Ft + ÁFA
+
OSRA012803

Gyújtó ST 151 GRP 4-22W SOROS

Nettó ár / db
143 Ft + ÁFA
+
LIGHHI-400S

HI-400S EL. 70-400W fémhalogén/nátrium gyújtó

Nettó ár / db
2 189 Ft + ÁFA
+
LIGHL-1000

L-1000 EL. 70-1000W

Nettó ár / db
7 054 Ft + ÁFA
+
PHIL913619519966

Lámpa gyújtó HPI PHILIPS SI 51 220-240V 50/60Hz

Nettó ár / db
5 062 Ft + ÁFA
+
PHIL913619529966

Lámpa gyújtó HPI PHILIPS SI 52 220-240V 50/60Hz

Nettó ár / db
5 062 Ft + ÁFA
+
PHIL913700655366

Lámpa gyújtó MK4 PHILIPS SKD 578 220-240V 50/60Hz

Nettó ár / db
6 846 Ft + ÁFA
+