GELIP88658

CBC CMH35/MR16/UVC/930/GX10/SP 71488(88658) H.S:8539100090-Metal halide lamps (Made in Hungary)

Nettó ár / db
4 000 Ft + ÁFA
+
TUNG93104715

Fémhalogén lámpa ConstantColor CMH 70W 18000cd 24° 3000K 80-89(1B)-CRI

Nettó ár / db
7 667 Ft + ÁFA
+
PHIL928194605330

Fémhalogén lámpa PHILIPS CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D 20000lm 3000K 12000óra A_en.o.

Nettó ár / db
17 749 Ft + ÁFA
+
PHIL928194705330

Fémhalogén lámpa PHILIPS CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D 8500lm 3000K 12000óra A_en.o.

Nettó ár / db
17 749 Ft + ÁFA
+
PHIL928194805330

Fémhalogén lámpa PHILIPS CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D 4400lm 3000K 12000óra A_en.o.

Nettó ár / db
17 749 Ft + ÁFA
+
PHIL928191005331

Fémhalogén lámpa PHILIPS CDM-Rm Mini 20W/830 GX10 MR16 10D 13500lm 3000K 15000óra A_en.o.

Nettó ár / db
14 931 Ft + ÁFA
+
PHIL928191105331

Fémhalogén lámpa PHILIPS CDM-Rm Mini 20W/830 GX10 MR16 25D 4500lm 3000K 15000óra A_en.o.

Nettó ár / db
14 931 Ft + ÁFA
+
PHIL928088405330

Fémhalogén lámpa PHILIPS MASTERC CDM-R111 35W/830 GX8.5 40D 1CT/6 4000lm 3000K 12000óra B_en.o.

Nettó ár / db
18 860 Ft + ÁFA
+
PHIL928096505330

Fémhalogén lámpa PHILIPS MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT 8500lm 4200K 9000óra B_en.o.

Nettó ár / db
22 443 Ft + ÁFA
+
PHIL928096605330

Fémhalogén lámpa PHILIPS MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6 4000lm 4200K 9000óra B_en.o.

Nettó ár / db
22 443 Ft + ÁFA
+
PHIL928098105330

Fémhalogén lámpa PHILIPS MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6 9000lm 4200K 11000óra B_en.o.

Nettó ár / db
22 443 Ft + ÁFA
+
PHIL928195405330

Fémhalogén lámpa PHILIPS MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D 8500lm 3000K 12000óra A_en.o.

Nettó ár / db
22 443 Ft + ÁFA
+