PHIL925647544201

Eco Classic 30 42W E27 230V P45 CL kisgömb

Nettó ár / db
554 Ft + ÁFA
+
GELI63945

Eco Classic Kisgömb 18W HALO S/CL/E27 240V 2es csomagolású KIFUTÓ

Nettó ár / db
154 Ft + ÁFA
+
PHIL925639644261

Halogen Classic 28W E14 230V B35 1CT/15 SRP

Nettó ár / db
554 Ft + ÁFA
+
PHIL925647544223

Halogen Classic 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP

Nettó ár / db
554 Ft + ÁFA
+
OSRA4008321927286

Halogén lámpa EcoClassic 20.00W E14 235lm D-en.o. 2000h HAL SST CL B LEDVANCE

Nettó ár / db
660 Ft + ÁFA
+
OSRA4008321927446

Halogén lámpa EcoClassic 20.00W E14 235lm D-en.o. 2000h HAL SST CL P LEDVANCE

Nettó ár / db
792 Ft + ÁFA
+
OSRA4008321927606

Halogén lámpa EcoClassic 46.00W E27 700lm D-en.o. 2000h HAL SST CL P LEDVANCE

Nettó ár / db
792 Ft + ÁFA
+
GELI63942

Halogén lámpa EcoClassic gömb 18W E14 170lm víztiszta D-en.o. 2000h TU GE Lighting

Nettó ár / db
154 Ft + ÁFA
+
GELI98385

Halogén lámpa EcoClassic gömb 20W E14 235lm víztiszta D-en.o. 2000h TU GE Lighting

Nettó ár / db
312 Ft + ÁFA
+
GELI98390

Halogén lámpa EcoClassic gömb 20W E14 235lm víztiszta D-en.o. 2000h TU GE Lighting

Nettó ár / db
312 Ft + ÁFA
+
GELI98388

Halogén lámpa EcoClassic gömb 20W E27 235lm víztiszta D-en.o. 2000h TU GE Lighting

Nettó ár / db
312 Ft + ÁFA
+
OSRA4008321998262

Halogén lámpa EcoClassic gömb 30W E14 405lm víztiszta D-en.o. 2000h HAL SST CL P LEDVANCE

Nettó ár / db
779 Ft + ÁFA
+